Wierzbięcice – konsultacje

Informujemy, że  dnia 14.06.2019r. zakończyły się internetowe konsultacje dla mieszkańców m. Wierzbięcice oraz innych osób zainteresowanych dot. przebudowy drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice. Poniżej można pobrać raport z przeprowadzonych konsultacji. RAPORT   Osoba do kontaktu: Przedstawiciel Biura Projektów A-Propol Monika Baron tel. 32 270 88 31 wew. 203  

Read More