Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem witryny oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych przez witrynę apropol.pl jest:

A-PROPOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice

NIP: 631-100-90-29
REGON: 271262342
KRS: 0000654478

e-mail: lp.loporpa@ofni
telefony: (0-32) 270 88 31 lub (0-32) 270 88 33

2. Zakres oraz cele gromadzenia i przetwarzania danych

  1. Podobnie jak większość serwisów internetowych przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera, na które składają się dane takie jak:
   • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
   • czas nadejścia zapytania,
   • pierwszy wiersz żądania HTTP,
   • kod odpowiedzi HTTP,
   • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (HTTP referer) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas realizacji transakcji HTTP.
  2. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Twojej osoby.
  3. Powyższe dane przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane w celu administrowania witryną, m.in. do generowania anonimowych statystyk oraz w celu ochrony witryny przed nadużyciami i atakami.

3. Wybrane metody ochrony danych, zastosowane w naszej witrynie

  1. Okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne.
  2. W celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
  3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez nas do przetwarzania danych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

Witryna apropol.pl jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze operatora:

wirtuale.pl S.A
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

NIP: 959 14 36 448
REGON: 291211910

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  1. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków na nas ciążących. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia (patrz pkt 4),
   2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania witryny.
  2. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 5.3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na nasze działania przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacja o ciasteczkach (plikach cookies)

  1. Mechanizm ciasteczek nie jest wykorzystywany do pozyskiwania żadnych informacji o użytkownikach witryny ani śledzenia ich nawigacji.
  2. Pliki Cookies stosowane w naszej witrynie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą jedynie do podtrzymania sesji po zalogowaniu osoby odpowiedzialnej za administrowanie witryną.