O nas

Nasza firma założona została w 1992 r. jako spółka cywilna pod nazwą: Prywatne Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru Technicznego A-PROPOL, z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

W 1996 r. siedziba przeniesiona została do Gliwic, a w 2000 r. nazwa firmy otrzymała nowe brzmienie. Odtąd firma nazywała się: Biuro Projektów A-PROPOL s.c.

W 2017 r. uległa zmianie forma prawna firmy – spółka cywilna przekształcona została w spółkę komandytową, której komplementariuszem została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualna nazwa firmy to Biuro Projektów A-PROPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa.

Obecnie zatrudniamy 14 osób, w tym 7-osobowy zespół projektowy, specjalistę ds. przetargów, specjalistę ds. kosztorysowania, 2 koordynatorów projektów i personel pomocniczy.

W trakcie swojej działalności Biuro wykonało ponad 500 projektów – głównie w dziedzinie drogownictwa i obiektów związanych z uzbrojeniem podziemnym. Ponadto firma prowadziła nadzory techniczne nad realizacją inwestycji (Centra Handlowe TESCO w Gliwicach i Krapkowicach). Wśród obiektów specjalistycznych zostały zaprojektowane m.in. 2 cmentarze oraz rewaloryzacja 2 parków. Wykonana przez Biuro dokumentacja projektowa była podstawą uporządkowania terenu wokół zabytkowej wieży Radiostacji w Gliwicach.

Obecnie Biuro realizuje projekty dotyczące przede wszystkim dróg krajowych i wojewódzkich – wykonujemy je w oparciu o umowy zawarte z oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządami Dróg Wojewódzkich, głównie na terenie Polski południowej.