Wierzbięcice – konsultacje

Informujemy, że  dnia 14.06.2019r. zakończyły się internetowe konsultacje dla mieszkańców m. Wierzbięcice oraz innych osób zainteresowanych dot. przebudowy drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice.

Poniżej można pobrać raport z przeprowadzonych konsultacji.

RAPORT

 

Osoba do kontaktu:

Przedstawiciel Biura Projektów A-Propol

Monika Baron

tel. 32 270 88 31 wew. 203